Extra spreekuur voor DNA afname

FRYSLAN – Sinds de invoering van de DNA-wetgeving op 1 februari 2005 worden veroordeelden voor delicten van vier jaar of meer, zoals mishandeling of openlijke geweldpleging, in Nederland opgeroepen om DNA af te staan. Elk jaar worden tussen 1000 en 1100 personen in Fryslân door het openbaar ministerie opgeroepen om hun DNA af te staan. Hiervoor heeft de politie Fryslân een wekelijks spreekuur. In december zijn daarnaast twee extra dagen ingepland, namelijk zaterdag 10 december en zaterdag 17 december. Voor 10 december zijn inmiddels 40 veroordeelden opgeroepen om bij het politiebureau in Drachten te verschijnen. Voor 17 december zijn dat er 130. Deze laatste groep moet zich melden bij het politiebureau in Leeuwarden. Op beide dagen wordt extra personeel ingezet zodat de afname van DNA, inclusief de administratieve afhandeling, niet langer dan 10 minuten duurt.

Gesignaleerd
Wanneer veroordeelden niet verschijnen op dit speciale spreekuur worden ze door politie gesignaleerd. Op last van officier van justitie mogen deze gesignaleerden worden aangehouden zodat er als nog DNA-materiaal kan worden afgenomen. Dit kan tijdens reguliere surveillancediensten. Maar ook bij controles in bijvoorbeeld het verkeer. Daarnaast bestaat de kans dat een gesignaleerde op een Nederlands vliegveld, wanneer men het land wil verlaten, door de Koninklijke Marechaussee wordt aangehouden.

Verder onderzoek door NFI
Al het afgenomen DNA wordt aangeboden aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het NFI slaat alle DNA-profielen op in de landelijke DNA-databank. Door het matchen van deze profielen, met aangetroffen DNA van onopgeloste misdrijven, kunnen verschillende misdrijven wellicht toch worden opgelost. In het recente verleden heeft politie Fryslân al diverse zaken dankzij aangetroffen DNA-sporen kunnen oplossen, zoals een overvallen, skimming, inbraken, diefstallen en zedenmisdrijven.