Tussen woensdag 18.00 uur en zaterdag 14.00 uur is ingebroken in een kantine van een sportcomplex aan de Prikkedam. Er zijn diverse snacks, bier, frisdrank weggenomen. Men is het pand binnengedrongen door een slot van de toegangsdeur te forceren. Er is aangifte gedaan door een 50-jarige inwoner van Oldeberkoop.