De IBOW hield in Noordwolde zaterdagavond hun jaarlijkse feestavond. Diploma’s werden hier uitgereikt aan een ieder die voor een examen was geslaagd. Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf reikte onderscheidingen uit aan brandweerlieden die een jubileum hadden te vieren. Hier waren zelfs 2 mensen bij die maar liefst 30 jaar brandweerdienst er op hadden zitten. Oud commandant Frankema spannende de kroon, hij was zelfs 35 jaar in dienst geweest. Hierna werd afscheid genomen van brandweerlieden die de brandweervut ingingen, zij kregen een aandenken en een envelop met inhoud. Na het officiĆ«le gedeelte was het tijd om te feesten, dit ging nog door tot in de laatste uurtjes en was heel erg gezellig.