Meetploeg Oosterwolde doet mee aan oefening

Dinsdagavond werd door verschillende meetploegen uit Friesland geoefend met het meten van gevaarlijke stoffen. De meetploegen uit Oosterwolde, Drachten, Buitenpost en Echten startten de oefening naar aanleiding van een ongeval ten zuidwesten van Rinsumageest. Op verschillende situaties werden metingen verricht. Aan de hand van de metingen van de meetploegen was het de taak de concentraties van de stoffen vast te stellen.

Nadat op de Wiereweg bij Rinsumageest een chloormeting werd gedaan, ging de ploeg verder richting Wyns. Op basis van de coördinaten die de brandweermannen doorkregen kon de nieuwe locatie worden opgezocht.

[b]Foto’s:[/b]
[i]© Wytse Pyt de Jager[/i]

About Post Author

Geef een antwoord