De Burgemeester van Ooststellingwerf maakt bekend dat door hem, in overleg met de Brandweer, is besloten om met ingang van 25 mei 2006 de noodverordening ,,verbod open vuur” in te trekken.

Verder deelt hij mee dat hierdoor de regels op basis van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening weer van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat voor het verbranden van (snoei)hout en oogstafval een ontheffing dient te worden gevraagd bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

Daarnaast maakt hij bekend dat het college van burgemeester en wethouders hebben besloten het rookverbod in bossen en natuurgebieden op grond van artikel 2.1.6.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.