De gemeente Ooststelingwerf stelt een noodverordening vast met een verbod open vuur. Tevens geldt er een rookverbod in alle natuurgebieden in de gemeente. De noodverordening wordt naar alle waarschijnlijk donderdag gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.

[b]Het verbod open vuur betekent dat het verboden is:[/b]
[list][bol]een open vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (kampvuur, vuurkorven, terraskachels etc.).[/bol]
[bol]te barbecuen.[/bol]
[/list]Het verbod geldt niet voor gas- of electrische barbecues.

[b]Het rookverbod in bossen en andere natuurgebieden:[/b]
Het college van B&W heeft bovendien besloten om voor onbepaalde tijd:
[list][bol]een rookverbod in te stellen in bossen en andere natuurgebieden of in het gebied binnen een afstand van 30 meter daarvan.[/bol]
[bol]een verbod in te stellen brandende of smeiulende voorwerpen te laten vallen , weg te werpen of te laten liggen in bossen en andere natuurgebieden of in het gebied binnen een afstand van 100 meter daarvan.[/bol][/list]