Regelmatig worden alle bevelvoerders van Friesland getraind op complexe inzetten. Ook de laatste weken is dit weer gebeurd en wel op het terrein van RISC te Rotterdam. Hier zijn vele scenario’s mogelijk en uit te voeren. Naast de inzetten van de mensen is ook de bedoeling dat hierbij kennis wordt opgedaan en dat deze wordt meegenomen naar mogelijke praktijksituaties.