Op 19 maart is in de ruime omgeving van Oldelamer, Schoterzijl, Langelille en Bantga een controle gehouden op eierzoeken. Tijdens deze controle zijn er tegen inwoners uit Boarnsterhim, Leeuwarden en Heerenveen een proces-verbaal aangezegd in verband met het eierzoeken op grond waar dat verboden is. De overige eierzoekers hadden de papieren prima voor elkaar.