Elke eerste maandag van de maand worden om 12.00 uur de sirenes in Nederland getest. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. Maandag 5 mei 2008 is hierop een uitzondering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 5 mei aangewezen als feestdag, waarbij de sirenes niet worden getest.