De politie Fryslân en de 31 Friese gemeenten hebben afgesproken dat de gemeenten met ingang van 1 maart 2009 de afhandeling van verloren en gevonden voorwerpen overnemen van de politie. In het Burgerlijk Wetboek, boek 5, art. 5 is namelijk bepaald dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van verloren en gevonden voorwerpen. Jarenlang werd deze taak, in goed overleg, door de politie uitgevoerd. De gemeenten Vlieland, Ferwerderadeel, Leeuwarden, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel hebben al eerder deze taak overgenomen van de politie. De overige Friese gemeenten volgen per 1 maart aanstaande.