Een aantal vissers is donderdadmiddag gecontroleerd aan de Linde bij Oldeberkoop. Een 24-jarige inwoner van Oosterstreek en een 16-jarige inwoner van Wolvega visten met twee hengels. Ze konden niet aantonen dat ze toestemming hadden van de rechthebbende op het visrecht om daar op deze wijze te vissen. Ze kregen ieder een bekeuring van 90 euro.