De politie heeft donderdag in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland en Opsterland een groot aantal controles gehouden op het gebied van verkeer, vervoer en milieu. Daarnaast vonden er bedrijfscontroles plaats. Ook werd mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen. Het bijzondere aan deze controle was de intensieve samenwerking tussen de plaatselijks politie en vier centrale ondersteunende teams binnen de politie. Door de krachten (mensen) van deze teams te bundelen, kon tijdens één controle meteen op meerdere specialistische vakgebieden gecontroleerd worden.

[b]Verkeerscontrole[/b]
Op de N381 bij Appelscha en op de Pieter Stuyvesantweg in Wolvega en verspreid in en rondom Drachten werd van 13.00 – 21.00 uur een verkeerscontrole gehouden. Veel passerenden automobilisten, motorrijders en bromfietsers werden gecontroleerd. Hierbij werden in totaal 489 bekeuringen uitgeschreven waaronder 42 voor het niet dragen van de autogordel en 16 voor het niet handsfree bellen. Bij de snelheidscontrole, met zowel radar als lasergun, werden 325 overtredingen geconstateerd. De snelste bestuurder reed 124 km/u waar 80 km/u is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
In Appelscha werd een busje met 9 passagiers gecontroleerd waarbij twee personen in de kofferbak zaten. Zij kregen een rijverbod omdat 7 passagiers het maximum is.

In het centrum van Drachten werd een bromfietscontrole gehouden waarbij 26 bekeuringen voor te snel rijden werden uitgeschreven. Na een test op de rollentestbank bleek dat de bromfietsen waren opgevoerd. Eén persoon weigerde mee te gaan naar de bromfietscontrole. Hij werd daarvoor aangehouden op het niet voldoen aan bevel of vordering en is overgebracht naar het politiebureau. Tenslotte werden 26 automobilisten bekeurd voor het parkeren in de blauwe zone.

[b]Milieu- en transportcontrole[/b]
In de vier gemeenten werden in totaal 27 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werd zes keer proces-verbaal opgemaakt. Eén chauffeur kreeg een rijverbod omdat hij te weinig pauze had gehad. Bij een andere vrachtwagen kon de chauffeur geen rijtijdschijven overhandigen waardoor een controle niet mogelijk was. Hier kreeg hij proces-verbaal voor.

[b]Veldcontrole en milieubedrijfscontroles[/b]
Tijdens deze controle werden 19 milieuovertredingen geconstateerd voor onder andere puinstort en illegale afvaldumping en het illegaal kappen van een boom. In de gemeente Weststellingwerf werd een bedrijfsmilieucontrole uitgevoerd bij vier bedrijven. Bij twee bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Gevaarlijk afval lag her en der verspreid en was niet volgens de milieuregels opgeslagen. Bij een ander bedrijf lekte mest uit de opslag.

[b]Bedrijfs- en personencontrole[/b]
In alle vier gemeenten werden in totaal 15 bedrijven, waaronder horecabedrijven en toeleveranciers gecontroleerd op grond van de Wet arbeid Vreemdelingen. Van 60 personen werd de identiteit gecontroleerd. Dit was allemaal in orde. Alle betrokkenen hadden hun papieren goed voor elkaar.

[b]Executieactie[/b]
In twee gemeenten werden diverse mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen. In totaal werden 48 adressen bezocht en voor 419 euro aan openstaande boetes geïnd. Van één persoon stond nog een gevangenisstraf van 149 dagen open. Hij werd dan ook aangehouden en overgebracht.