Het per 22 april jongstleden ingestelde rook- en stookverbod in de gemeente Oost- en Weststellingwerf. Gezien de afnemende droogte vindt het college van B en W het niet langer noodzakelijk om het verbod in stand te houden.