Rook- en stookverbod in Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE – In verband met de aanhoudende droogte hebben burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf besloten met ingang van vrijdag 2 juli tot nader order een rook- en stookverbod in te stellen. De maatregel is genomen op advies van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW). In de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland geldt eveneens zo’n verbod.

Het rookverbod geldt in bossen en natuurgebieden. Het stookverbod betreft een verbod op open vuur in de open lucht. Daarbij gaat het o.a. om barbecuen, sfeervuren en verlichting door middels van kaarsen, fakkels en dergelijke. Door die verboden wordt het risico kleiner dat als gevolg van vliegvuur brand ontstaat in natuurgebieden of bij (rietgedekte) gebouwen. De verboden zijn ingesteld op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

About Post Author

Geef een reactie