325 landbouwvoertuigen gecontroleerd

Fryslân – De politie heeft in de periode van half april tot half mei intensief gecontroleerd op het landbouwverkeer. Al sinds enkele jaren houdt de Friese politie deze controles op de momenten dat de agrariërs, in het voor- en najaar, veel in het verkeer aanwezig zijn.

Het accent bij de controles lag dit voorjaar op scherpe (uitstekende) delen die op een landbouwvoertuig kunnen zitten. Dit zijn bijvoorbeeld kuilsnijders en mestinjectoren. In verband met de veiligheid voor medeweggebruikers is het verplicht om deze scherpe delen af te schermen. Daarnaast werd onder andere gecontroleerd op het voeren van verlichting, de afstelling van spiegels, kapotte of ontbrekende spiegels en op het markeren van verwisselbare uitrustingsstukken. Met deze controles wil politie Fryslân de verkeersveiligheid verhogen, voor de bestuurders van de landbouwvoertuigen zelf, maar ook voor de medeweggebruikers.

133 waarschuwingen en 22 bekeuringen
Van 16 april t/m 15 mei werden in totaal rond de 325 landbouwvoertuigen gecontroleerd waarbij in verband met de CAO acties 133 waarschuwingen gegeven en 22 bekeuringen werden uitgeschreven en. In de meeste gevallen betroffen het overtredingen zoals defecte verlichting, het onjuist vervoeren van lading, het ontbreken van een afgeknotte driehoek en niet afgedekte scherpe delen.

Geef een antwoord