BOB, ook als je naar een feestje gaat

NEDERLAND – De BOB-zomercampagne gaat weer van start. Maandag 17 juni richt de campagne zich op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol.

BOB is degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt na een feestje, party of festival. De focus in de campagne is gericht op plaatsen en momenten waar mensen alcohol drinken voordat ze met de auto huiswaarts gaan. Bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen, in de sportkantine, examenfeesten of bij familie en vrienden. De centrale boodschap van de BOB-campagne zomer 2013 luidt: ‘BOB, ook als je naar een feestje gaat’.

Ongelukken
Volgens een nationaal onderzoek drinkt 85 procent van de Nederlanders alcohol. Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, bij een feestje of voor de gezelligheid. Overmatig drinken leidt echter ook regelmatig tot problemen. Dat varieert van geweld op straat tot verkeersongelukken. Elk jaar vallen door alcohol in het verkeer talloze doden en ernstig gewonden. De politie wil dat voorkomen en houdt daarom geregeld alcoholcontroles. Vooral in het weekend en tijdens grote evenementen.
Van de circa 100 doden en 2.300 zwaargewonden per jaar door alcohol in het verkeer is ongeveer een kwart jonger dan 24 jaar.

Misdrijf
In de wet is bepaald dat het verboden is om een voertuig (ook een fiets of brommer) te besturen onder invloed van een stof waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan de rijvaardigheid kan verminderen. Dit kan zowel alcohol, drugs en bepaalde medicijnen zijn. Onder invloed rijden is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Aanspreken op rijgedrag
De campagne wordt ondersteund met posters en attentieborden langs de invalwegen Op die wijze worden automobilisten ter plaatse aangesproken op hun rijgedrag. Ook zijn er advertenties in dag- en weekbladen te vinden.
De campagne is een vervolg op het concept dat met de BOB-wintercampagne 2012 -2013 is geïntroduceerd is; ‘BOB, ook als je op visite gaat’.

About Post Author

Geef een reactie