ZANDHUIZEN – De dood van het echtpaar aan de IJkenweg in Zandhuizen is een combinatie van moord en zelfdoding. Uit het onderzoek door politie en Openbaar Ministerie is duidelijk geworden dat de 41-jarige man zijn 34-jarige vrouw om het leven heeft gebracht en zichzelf heeft gedood. Relatieproblemen lijken de aanleiding te zijn.

De conclusie over moord danwel doodslag en zelfdoding kan worden getrokken na twee dagen van intensief onderzoek. De politie is dit onderzoek zaterdagmorgen begonnen vanuit het theoretische scenario dat het echtpaar mogelijk door een of meerdere andere personen om het leven zou kunnen zijn gebracht. Gaande het onderzoek kon deze optie, onder andere door het ontbreken van ieder spoor in die richting, worden uitgesloten. Er waren wel voldoende aanwijzingen en bewijzen die het scenario onderschrijven dat de man eerst zijn vrouw heeft gedood en zich het leven heeft benomen. Vermoedelijk is hier een ruzie aan vooraf gegaan. Het doden van de vrouw en de suïcide hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag voorgedaan. Over de omstandigheden waaronder een en ander is gebeurd wordt vanuit piëteit naar de nabestaanden niets bekend gemaakt.

Het echtpaar werd zaterdagmorgen omstreeks elf uur door de politie levenloos in de woning aan de IJkenweg ontdekt. Agenten reden langs het adres nadat een familielid had gebeld dat het op geen enkele manier contact kon krijgen en zich ongerust maakte. Toen de agenten aan kwamen rijden waren de twee kinderen van het echtpaar, een jongen van vijf jaar en een meisje van zes jaar, buiten de woning. De kinderen zijn door de politie meegenomen waarna later familie zich over het tweetal heeft ontfermd. Uit de gesprekken zondag met de kinderen is niet gebleken dat zij getuige van het drama zijn geweest.

De politie heeft zaterdag en zondag uitvoerig forensisch (technisch) onderzoek in de woning gedaan. Ook de GGD en de recherche verrichtte minutieus onderzoek. Uit onder andere telefoongegevens is af te leiden dat de gebeurtenissen zich ’s nachts moeten hebben voorgedaan. De politie heeft in het onderzoek ook het sociaal netwerk van het gezin en de overige contacten die het met de buitenwereld had in kaart gebracht. De politie had in het recentere verleden summier contact met het gezin. Strafrechtelijk ingrijpen bleek vanuit deze politiebemoeienis niet nodig. Door de politie is destijds hulpverlening geïnformeerd.