Disclaimer

Versie 1.2 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10-2-2021.

Deze disclaimer is van toepassing op de diensten van Zo-Nieuws.nl en haar andere daaraan gekoppelde websites, hierna te noemen Zo-Nieuws.nl. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende in deze www.zo-nieuws.nl.

Deze bepaling geldt zowel voor de geplaatste tekst als het beeldmateriaal op deze site. Bij overtreding hiervan zal de foto bij u in rekening worden gebracht wegens schending copyright.

Wij proberen alle berichtgevingen en andere activiteiten op de website met uiterste zorgvuldigheid samen te stellen, echter het is altijd mogelijk dat er onvolkomenheden in sluipen. Mocht u deze tegenkomen dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van www.zo-nieuws.nl. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat dit zo snel mogelijk word hersteld.

Ook als u van mening bent dat bepaald beeldmateriaal en/of tekst niet getoond kan worden willen wij graag van u een reactie ontvangen zodat wij met u kunnen overleggen over het verwijderen van het betreffende materiaal (beeld en/of tekst). Mocht u van mening zijn dat in een van de artikelen en/of foto’s de privacy word geschonden kunt u dit melden in een mail aan de redactie via ons contactformulier op de website.

Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk rectificeren en/of verwijderen.

www.zo-nieuws.nl besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde artikelen. www.zo-nieuws.nl en toesturende fotografen en/of toegeleverde informatie, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gebreken. Onjuistheden kunnen echter voorkomen maar kunnen niet voor verantwoording komen van de redactie van www.zo-nieuws.nl

De redactie van www.zo-nieuws.nl is niet verantwoordelijk voor schade en/of andere dingen die na het gebruik en/of bezoek van deze website ontstaan.

Iedereen die zich toegang verschaft tot www.zo-nieuws.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Het staat een ieder vrij om het nieuws op onze website te bezoeken. Zij die onze site bezoeken doen dit uit eigen beweging en zijn doelbewust op zoek naar informatie over een incident(en). Onze redactie en/of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor (emotionele) schade die hierdoor ontstaat.