Gevangenisstraf, beroepsverbod, werkstraf en fikse boete voor ernstig ongeval in mestsilo

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank te Zwolle een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar en een werkstraf van 240 uur geëist tegen de directeur van een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het reinigen van mestsilo’s en dat betrokken was bij een ernstig ongeval in een mestsilo in Makkinga. Bij het ongeval vielen 3 doden en een zwaar gewonde. Tegen het bedrijf eist het Openbaar Ministerie een geldboete van 100.000 euro. Zij zijn vervolgd voor het niet naleven van een aantal bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Ongeval

Op de dag van het ongeval, in de zomer van 2013, was een werknemer van het bedrijf, onder toezicht van een tweede werknemer, aan het werk in de mestsilo. Op een gegeven moment werd alarm geslagen vanaf de rand van de silo omdat de werknemer die binnen de silo aan het werk was onwel werd. De werknemer die het toezicht hield en die alarm had geslagen ging daarop ook zelf de silo in om te helpen, evenals twee elders op het land aanwezige personen. “De gevolgen hiervan zijn bekend. “, aldus de officier van justitie.

Volgens de officier ligt de kern van de oorzaak van dit drama in het niet naleven van een aantal belangrijke bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet door beide verdachten. Een mestsilo is aangemerkt als een besloten ruimte. Dit is een verzamelnaam voor een omgeving waar gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Hierdoor dienen er veiligheidsmaatregelen te worden genomen waaronder voorschriften om personeel doeltreffend in te lichten over de werkzaamheden, de risico’s en de te treffen maatregelen. Als het ‘mestsiloschoonmaakbedrijf’ de voor de werkzaamheden in mestsilo’s geldende regels serieus had genomen was dit volgens de officier niet gebeurd.

Strafmaat

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de officier rekening gehouden met de gevolgen die zijn opgetreden voor de beide werknemers, de zwaarte van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en het feit dat de manier van werken voor het bedrijf geen incident was.

Tegen het bedrijf eist de officier een geldboete van 100.000 euro. Tegen de directeur van het schoonmaakbedrijf eist de officier een gevangenisstraf van 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar evenals een werkstraf van 240 uur waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Daarnaast eist de officier een voorwaardelijk beroepsverbod van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar tot het leiding geven aan het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in mestsilo’s.

De rechtbank doet op 10 maart om 13.00 uur uitspraak.