Afgelopen vrijdag 24 september is de brandweerkazerne in Oosterwolde offifieel en feestelijk geopend. Dit gebeurde door de burgemeesters van Oost- en Weststellingwerf die de deur moesten forceren om toegang te verschaffen voor de blusgroep die was ge-alarmeerd voor een brandmelding. Omdat de blusgroep geen toegang kon krijgen werd er bijstand gevraagd voor toegang. Hierop kwamen de burgemeesters aangereden in de oldtimer van Haulerwijk, en verschaften toegang. Na een aantal toespraken van de burgemeester, commandant en postcommandant werd een en ander feestelijk afgesloten met een hapje en drankje. De kazerne is uitgebreid met meerdere kantoren. De stallingsruimte is tevens uitgebreid. De uitbreiding van de kantoren was noodzakelijk in verband met de groei van personeel en is nu tevens berekend op eventuele verdere groei. Wat betreft de stallingsruimte is er nu meer ruimte beschikbaar, tevens is er vernieuwde en vergrote ademluchtruimte in gebruik genomen. De kantine is grotendeels door de vrijwillige ploeg vernieuwd en aangekleed.