Een 33-jarige hoofdagent van de politie Frysl?n, werkzaam in het district Midden Frysl?n, is ontslagen. Tegen de man liep al enige maanden een onderzoek inzake valsheid in geschrifte en oplichting. Hij werd er van verdacht valse of vervalste rekeningen te hebben ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de politie.
Gezien de bevindingen van het onderzoek heeft de korpsbeheerder de medewerker strafontslag opgelegd. De officier van justitie zal tegen hem bovendien een strafrechtelijk onderzoek wegens valsheid in geschrifte instellen.