Met hulpverlener worden kun je niet jong genoeg beginnen. Daarom werden de afgelopen maanden scholieren van groep 8 van de openbare basisschool De Riemsloot opgeleid tot jeugd EHBO er. Op donderdagmiddag 2 juni deden zij voor het diploma examen. Zij moesten allerlei opdrachten uitvoeren zoals de stabiele zijligging, mond op mondbeademing en het verbinden van een slachtoffer. Naast de praktijkopdrachten moest ook een theoretisch examen worden afgelegd. Misschien zijn er een aantal kinderen bij die later doorstromen naar de professionele hulpverlening.