Zaterdag werd aan de stationstraat in Oosterwolde een kinderdag georganiseerd. Ook de brandweer van Oosterwolde droeg haar steentje bij, kinderen mochten met een hogedrukstaal proberen een balspel te bedwingen.
Ook mochten ze even in de brandweerauto zitten en kon de apperatuur worden bekeken. Dat de brandweer populair is bewees de rij kinderen die stonden te wachten bij het balspel.