Vorige week zijn in Ooststellingwerf alle analoge zendmasten van politie Friesland verwijderd. Sinds de invoering van het C2000 netwerk op 1 januarie van dit jaar zijn deze masten overbodig geworden. In totaal worden deze maand alle 62 opstelpunten in Friesland ontmanteld en afgevoerd. Omdat de hoogte van de masten varieert van zo’n 30 tot 60 meter komen er soms, zoals in Oosterwolde enorme hijskranen aan te pas om de gevaarten veilig te verwijderen.