De politie heeft zaterdagochtend in het bos achter “De Slotpleats” een controle uitgevoerd in het kader van veilig en leefbaar bos. Meerdere wandelaars kregen een waarschuwing omdat hun hond wel naast de eigenaar liep, maar niet aangelijnd was. Een hondenbezitster kreeg een bekeuring omdat haar hond een eind van de eigenaresse verwijderd was en los in het bos liep. De controle is in samenwerking met een beheerder van Natuurmonumenten uitgevoerd.