Bezoekers van de internetsite van de politie Fryslân hebben nu de mogelijkheid om op te zoeken wie hun buurtagent is en contact met hem of haar te leggen via e-mail. Het medium internet vervult een rol in de herkenbaarheid van de buurtagent en bevordert de interactie tussen burgers en de politie. Kennen en gekend worden is essentieel voor het werk van de buurtagent. Naast de persoonlijke en telefonische contacten die burgers met de politie hebben, kunnen ze nu ook via internet informatie over de buurtagent opzoeken en contact leggen.

Alle buurtagenten staan met een foto op de genoemde internetsite. Ook is bij iedere buurtagent aangegeven wat zijn of haar werkgebied is. [url=http://www.politie.nl/Friesland/UwWijk/]Klik hiervoor op deze link[/url].

In april van dit jaar zijn alle buurtagenten van de politie Fryslân officieel aangesteld. De 69 buurtagenten vormen voor de politie Fryslân de peilers van de gebiedsgerichte politiezorg. Zij kennen als geen ander hun buurt of dorp en de inwoners ervan. En de inwoners kennen de buurtagenten. Zij zijn immers aanspreekbaar, zichtbaar en nabij. Samen met de andere politiemedewerkers spelen de buurtagenten in op problemen die zich voordoen of zich dreigen voor te doen. De buurtagenten gaan hun taak voltijd invullen, zij krijgen dan ook geen andere taken.