De bestuurlijke samenstelling van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf bestond sinds 1996 uit de burgemeester en twee raadsleden vanuit elke deelnemende gemeente. In het tijdperk van dualisering wordt, naverwant aan de gemeentelijke organisatie, ook bij de gemeenschappelijke regeling nu uitvoering gegeven aan de werkzaamheden van de brandweerzorg en rampenbestrijding onder verantwoordelijkheid van collegeleden. In het bestuur hebben daarvoor de raadsleden plaatsgemaakt voor wethouders. De afscheidnemende raadsleden kregen woensdag 13 september jl. per brief een melding om ‘uit te rukken’ met de brandweerwagen vanaf de kazerne Noordwolde. Bij wijze van afscheid mochten zij zelf hun laatste brandje in Oldeberkoop blussen. Na de tijd is de inzet van de raadsleden uitvoerig geĆ«valueerd en is hiermee een succesvolle bestuursperiode van 10 jaar IBOW met raadsleden afgesloten.

De laatste foto is een groepsfoto voor de brandweerauto van Oldeberkoop.

F.Dijkstra met zoon, W. Kromkamp (beiden vrijw.brw), J. Tuinstra (cdt), T.L.Koning, H. Oosterman (burgm.), K. Berkenbosch, , E. Kanis, J. Oosterloo

Voor meer foto’s zie [url=http://www.regioappelscha.nl]regioappelscha.nl[/url]