De politie heeft zaterdagochtend een aanhangwagencontrole gehouden op de Frisaxstraat. Er werden acht bekeuringen uitgedeeld: eenmaal voor een kapotte richtingsaanwijzer, eenmaal voor een kapotte verlichtingsarmatuur, tweemaal voor de niet juiste categorie van het rijbewijs en viermaal voor de hulpkoppeling. De controle is gehouden omdat was gebleken dat de meeste aanhangwagens niet aan de eisen voldoen. Er zal vaker in Wolvega en omgeving op aanhangwagens worden gecontroleerd.