De gemeente Ooststelingwerf heeft een noodverordening vastgesteld met een verbod open vuur en daarnaast is een rookverbod ingesteld in alle natuurgebieden in de gemeente.

[b]Verbod open vuur[/b]
Het verbod open vuur betekent dat het verboden is om een open vuur aan te leggen of te stoken zoals bijvoorbeeld een kampvuur, vuurkorven, terraskachels en barbecues in de nabijheid van natuurgebieden (het verbod geldt niet voor gas- of elektrische barbecues).

[b]Rookverbod[/b]
Het rookverbod houdt in dat in bossen en andere natuurgebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan niet gerookt mag worden. Ook mag u geen brandende of smeulende voorwerpen weggooien, laten vallen, of laten liggen binnen een afstand van 100 meter daarvan.

De [u][url=http://www.ooststellingwerf.nl/download.asp?link=’/files/2560/noodverordening_en_verbod_open_vuur_advertentie2007.doc’&linkID=5086]volledige tekst van de noodverordening[/url][/u] is op vrijdag 21 juli 2006 gepubliceerd. Deze noodverordening is niet ingetrokken en dus nog steeds van kracht.