In opdracht van de politie heeft de Voedsel en Waren Autoriteit controles uitgevoerd in twee horecagelegenheden in de gemeente Ooststellingwerf. Bij de politie waren signalen binnen gekomen dat er in de twee horecagelegenheden alcohol werd geschonken aan minderjarigen.

Op zaterdag 16 februari werden er controles uitgevoerd in een horecagelegenheid in Oldeberkoop en in Appelscha. Tijdens de inspectie werden in Oldeberkoop geen overtredingen geconstateerd, in Appelscha daarentegen wel. In deze horecagelegenheid werd door de controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit een boeterapport opgemaakt voor het schenken van alcohol aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt en het verstrekken van sigaretten aan personen beneden de 16 jaar. Daarnaast kreeg de eigenaar een waarschuwing omdat er geen leidinggevende aanwezig was die op de Drank en Horecawetvergunning staat vermeld.