De politie houdt van 22 september tot en met november extra toezicht op het landbouwverkeer in de gehele provincie. Aanleiding voor deze extra controles zijn de vele ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn.

Bij ongevallen met landbouwverkeer waren er in Fryslân in de periode van 2003 t/m 2007 tien doden, 34 ernstige gewonden en 52 licht gewonden te betreuren. Het aandeel van dergelijke ongevallen in het verkeer is te hoog, mede gezien het feit dat het landbouwverkeer maar relatief weinig kilometers maakt. De ongevallen worden bovendien steeds ernstiger. Landbouwvoertuigen zijn voornamelijk gevaarlijk voor de andere weggebruikers (en veel minder voor de bestuurders zelf).

In 2007 heeft het project landbouwverkeer zich gericht op de gemeenten Smallingerland en Opsterland. Daar kwam naar voren dat ongeveer 80 % van de landbouwtractoren niet voldeed aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en gebruikerseisen. Veel ongevallen zijn dus terug te voeren naar het niet voldoen aan de eisen voor het landbouwverkeer. Bijvoorbeeld slechte verlichting, uitstekende delen, kapotte of ontbrekende spiegels, te brede lading etc.

De Friese politie richt zich dit jaar op het landbouwverkeer in de hele provincie. Na november zullen de resultaten van het verhoogde toezicht bekend worden gemaakt.