Met het oog op de aanhoudende droogte is door de gemeente Ooststellingwerf besloten vanaf woensdag voor onbepaalde tijd een rookverbod in Ooststellingwerfse bossen, heide- en natuurgebieden in te stellen. Tevens is het verboden om in deze gebieden vuur te stoken.

Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven zal te zijner tijd het verbod worden ingetrokken. Ook dat wordt bekendgemaakt. Het verbod betekent dat open vuren uit den boze zijn evenals roken in het bos. Bezoekers van de bos- en natuurgebieden worden verzocht om alert te zijn op natuurbranden of verdachte omstandigheden.

[b]Publicatie gemeente Ooststellingwerf[/b]
Door de langdurige droogte ontstaat brandgevaar in de bossen en natuurgebieden in de gemeente.
Het College van burgemeester en wethouders hebben daarom op grond van artikel 2.1.6.6. van de APV besloten een rookverbod in te stellen in bossen en natuurgebieden.

Het College heeft ook besloten (op grond van artikel 5.5.1. van de APV), het al ingestelde verbod voor het verbranden van afvalstoffen (of anderszins vuur aan te leggen) aan te scherpen met het verbod op open vuur voor:
– voor verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
– sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
– vuur voor koken, bakken en braden.