FRYSLAN – De politie start vanaf vrijdag 15 april aanstaande weer met toezicht op het landbouwverkeer. De afgelopen jaren heeft de politie intensiever gecontroleerd, vooral in het voorjaar en in het najaar, op landbouwverkeer en landbouwvoertuigen. Tijdens die momenten gaan de agrariërs het land bewerken en zijn zij veel op de weg en in het verkeer aanwezig.

Waarom controleren?

Bij relatief veel ongevallen zijn landbouwvoertuigen betrokken, helaas ook nog met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden.Het aandeel van dergelijke ongevallen in het verkeer is te hoog, mede gezien het feit dat het landbouwverkeer maar relatief weinig kilometers maakt. De ongevallen worden bovendien steeds ernstiger. Uit de controles van afgelopen jaren kwam naar voren dat landbouwtractoren niet voldeden aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en gebruikerseisen. De politie hoopt door de voortgang van deze jaarlijkse controles het aantal verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken, terug te dringen.

Waar wordt op gelet?

Het accent bij de controles ligt dit jaar op het op de juiste wijze markeren van de verwisselbare uitrustingsstukken. Deze uitrustingsstukken zijn die (machineonder)delen die in de hef van de tractor worden geplaatst. Sinds twee jaar worden deze machines geen ‘lading’ genoemd maar uitrustingstukken. Bij de meeste agrariërs is dit niet in orde. Zo moet er altijd een bord met diagonale strepen op de uitrustingsstukken zitten.

Daarnaast wordt gecontroleerd op het voeren van verlichting, de afstelling van spiegels, kapotte of ontbrekende spiegels en op scherpe (uitstekende) delen die op een voertuig kunnen zitten. Dit kan bijvoorbeeld kuilsnijders en mestinjectoren betreffen. De hoogte van een boete voor het niet juist afschermen van uitstekende delen van het landbouwvoertuig bedraagt 180 euro. Belangrijke doelstelling van de landbouwcontroles van politie Fryslân is het verhogen van de verkeersveiligheid, voor de bestuurders zelf, als voor overige verkeersdeelnemers.

Naast de intensievere controles in het voor- en najaar neemt de politie het toezicht mee in de dagelijkse surveillances. De controle in het voorjaar loopt tot en met 15 mei.