OOSTERWOLDE – In verband met de weersomstandigheden heeft de gemeente OOststellingwerf, op advies van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW), besloten met ingang van zaterdag het op vrijdag 8 april ingestelde rook- en stookverbod (verbod op open vuur) in te trekken.
Het betekent dat hierdoor de regels op basis van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening weer van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat voor het verbranden van (snoei)hout en oogstafval een ontheffing dient te worden gevraagd bij de afdeling Publiekscentrum van de gemeente. Het betekent ook dat het rookverbod in natuurgebieden niet langer meer van kracht is.