HOOGERSMILDE – De politie Drenthe gaat er vooralsnog van uit dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd die half juli tot de brand in de zendmast van Hoogersmilde hebben geleid. Het onderzoek over de door de brand geknakte zendmast is gedeeltelijk afgerond. Alle getuigen zijn inmiddels gehoord. Nu wordt de informatie geanalyseerd en verwerkt in een eindrapport.

Masteigenaar Novec begint met een eigen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarnaast wordt de schade aan de mast in kaart gebracht. Volgens een woordvoerder is het nog niet bekend wanneer dit onderzoek klaar is.