FRYSLAN – De politie heeft in de periode van half september tot half oktober intensief gecontroleerd op het landbouwverkeer. Al sinds enkele jaren houdt de Friese politie deze controles op de momenten dat de agrariërs, in het voor- en najaar, veel in het verkeer aanwezig zijn.

Het accent bij de controles op landbouwverkeer lag op de markering van verwisselbare uitrustingstukken zoals ploegen, scharen en maaiers. Wanneer deze onderdelen aan de zijkant meer dan tien centimeter uitsteken, moet er een markeringsbord met roodwitte diagonale strepen op geplaatst worden. Naast deze markering controleerde de politie op verlichting, spiegels en scherpe uitstekende delen. Belangrijke doelstelling van de landbouwcontroles van de politie Fryslân is het verhogen van de verkeersveiligheid voor de bestuurders zelf maar ook voor de overige verkeersdeelnemers.

49 bekeuringen
Van 19 september t/m 17 oktober werden in totaal 170 voertuigen gecontroleerd waarbij 27 bekeuringen werden uitgeschreven en 37 waarschuwingen gegeven. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven voor overtredingen zoals defecte verlichting, het onjuist vervoeren van lading, het ontbreken van een afgeknotte driehoek en niet afgedekte scherpe delen.

Publiekscampagne
Naast de controles op landbouwverkeer lanceerde de politie Fryslân in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân op 19 september een publiekscampagne. Op twintig plaatsen in Fryslân hingen spandoeken en waren radiospots te horen. Daarnaast werden campagneadvertenties geplaatst in agrarische vakbladen. In het voorjaar van 2012 zal de politie Fryslân wederom intensief landbouwcontroles uitvoeren.