FRYSLÂN – Op 20 oktober 2011 start Burgernet in vier nieuwe Friese gemeenten. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeenten. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind of een inbraak, een Burgernetactie op. Burgernet start in de gemeenten Smallingerland, Harlingen, Ooststellingwerf en Franekeradeel.

Wat is Burgernet?
Nadat een Burgernetactie door de centralist van de politiemeldkamer is gestart, krijgen de deelnemers van Burgernet een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt.

Burgernet werkt
Burgernet is sinds november 2008 actief in Fryslân. Inmiddels doen 22 Friese gemeenten mee aan de Burgernet. Komend voorjaar sluiten Vlieland en Opsterland ook nog bij Burgernet aan. Burgernet telt in Fryslân bijna 40.000 deelnemers. Na drie jaar zijn er zo’n 500 Burgernetacties geweest, waarbij tientallen verdachten zijn opgepakt en verscheidene vermiste kinderen of ouderen zijn teruggevonden.

Aanmelden voor Burgernet
In de week van 17 oktober 2011 tot 21 oktober 2011 ontvangen alle huishoudens in de nieuwe deelnemende gemeenten een wervingsbrief met een deelnameformulier. Als u deel wilt nemen aan Burgernet kunt u zich aanmelden via www.burgernet.nl. U kunt ook de antwoordstrook van het deelnameformulier invullen en dat opsturen naar Burgernet. Uw aanmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt waarna u een bevestiging ontvangt.

Aanpak veiligheid niet alleen taak van de gemeente en politie
Iedere inwoner van Fryslân wil graag een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente en de politie stellen alles in het werk om Fryslân veilig te maken en te houden. Dit kunnen zij echter niet alleen. Daarom wordt er volop samengewerkt met allerlei partners. Ook u als inwoner van Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren aan die veiligheid. Burgernet geeft u de gelegenheid om samen met de gemeente en politie criminaliteit tegen te gaan. Een gezamenlijke aanpak van criminaliteit, vooral in heterdaad situaties, blijkt zeer succesvol te zijn. Daarom is veiligheid niet alleen een taak van de gemeenten en de politie, maar ook van burgers.