OOSTERWOLDE – Wist u dat u een boete kunt krijgen voor restafval in uw groene container? Het gebeurt regelmatig dat er luiers worden aangetroffen in de groene container. Dit is een probleem, want door het plastic zijn luiers niet composteerbaar. Bij controle op het afval bij de vuilverwerker worden vrachten gft-afval daarom afgekeurd. Het vervuilde gft-afval moet dan als restafval worden verwerkt.

Het verwerken van restafval kost 107 euro per ton en is veel duurder dan het verwerken van GFT afval (57,50 euro per ton). Restafval in de GFT minicontainer is dus niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Per afgekeurde vracht betekent dit circa ยค1500,- meer kosten op afvalinzameling en dit wordt doorberekend in de tarieven voor de Afvalstoffenheffing. Daarnaast kan de handhaver van de gemeente u een boete geven als hij uw container controleert.