Integrale Veiligheidsmonitor 2011 – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 bekend gemaakt. Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd en presenteert resultaten op zowel landelijk als regionaal niveau. Op basis daarvan is een beeld te geven van de ontwikkeling van onder andere (on)veiligheid, criminaliteit en het functioneren van de politie.

Aan de hand van vijf thema’s wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten in de regio Fryslân, afgezet tegen de landelijke ontwikkelingen.

Onveiligheidsbeleving
Het gevoel van onveiligheid is in het noorden eigenlijk altijd lager dan in veel andere delen van het land. Landelijk gezien voelt 25% van de inwoners zich wel eens onveilig, in Fryslan ligt dat percentage op 19. Overigens is er de laatste jaren sprake van een daling van onveiligheidsgevoelens, zowel landelijk als regionaal.

Slachtofferschap
Landelijk is er sprake van een gestage afname van inwoners die slachtoffer werden van één of meer delicten. In Fryslân is sprake van 34 delicten per 100 inwoners, landelijk zijn er 43 delicten per 100 inwoners.Het aantal slachtoffers in Fryslân daalde iets ten opzichte van 2010 (toen: 36 per 100 inwoners).

Meldings- en aangiftebereidheid
Ongeveer één derde van de mensen die slachtoffer wordt van een delict meldt dat bij de politie. Dat is landelijk zo en dat is ook in onze regio het geval. Regionaal en landelijk zijn er ook nauwelijks verschillen in het aangiftepercentage: ongeveer een kwart van de mensen die slachtoffer werden van een delict deed daarvan daadwerkelijk aangifte bij de politie in Fryslân. Wel is er sprake van een toenemende bereidheid om aangifte te doen.

Contacten tussen politie en burger
Zo’n 60% van de inwoners van Nederland die op één of andere manier contact met de politie hebben gehad is over dat contact tevreden. Dat percentage veranderde de laatste jaren niet veel.
Jaarlijks heeft ongeveer één derde van de Friezen contact met de politie. De tevredenheid over dat contact schommelt rond het landelijk gemiddelde en bedroeg in 2011 59%.

Functioneren van de politie
Het oordeel van burgers over het functioneren van de politie in hun buurt is landelijk stabiel. Zo’n 44% is (zeer) tevreden over dat politieoptreden. In Fryslân was er sprake van een lichte stijging van dit tevredenheidpercentage: het kwam in 2011 uit op 47% (2010: 43%).

Voor wie de volledige resultaten van de Veiligheidsmonitor 2011 wil inzien:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/nieuws/default.htm