OOSTERWOLDE – De paasvuren die traditiegetrouw op eerste paasdag in verschillende dorpen in de gemeente in brand worden gestoken zijn dit jaar niet toegestaan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf hebben, in verband met de aanhoudende droogte, op advies van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW), besloten om met ingang van dinsdag 26 maart 2013 tot nader order een rookverbod en stookverbod (verbod op open vuur) in te stellen.

Het rookverbod geldt in bossen en natuurgebieden.
Het stookverbod betreft een verbod op open vuur in de open lucht:
[quote][b]-[/b] Voor verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke.
[b]-[/b] Sfeervuren zoals kampvuren, terrashaarden en vuurkorven.
[b]-[/b] Vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.[/quote]

Het college van burgemeester en wethouders wijst er op dat met deze verboden het risico kleiner wordt dat als gevolg van vliegvuur brand ontstaat in natuurgebieden en/of bij (rietgedekte) panden.