OOSTERWOLDE – De provinciale wegen in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen voortaan sneller vrij worden gemaakt na een ongeval. Vanaf 1 april starten de noordelijke provincies met Incident Management, een methode waarmee hulpdiensten, bergers en provincie gelijktijdig aan de slag gaan op de plek van het incident. Dit scheelt veel tijd, zodat de weg eerder vrij is voor het verkeer. Weggebruikers hebben zo minder last van file en oponthoud.

Op donderdag 28 maart bezegelden de drie gedeputeerden de samenwerking in de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Op een groot scherm lieten ze met behulp van virtuele en echte filmbeelden een simulatie van een incident zien.

Het doel van de samenwerking tussen Groningen, Fryslân en Drenthe is een snellere afhandeling van incidenten op provinciale wegen. Incidenten zijn behalve ongevallen, ook pechgevallen, afgevallen ladingen en andere situaties die de doorstroming van het verkeer belemmeren.