OOSTERWOLDE – Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben in verband met de weersomstandigheden, op advies van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW), besloten om het rook en stookverbod per vandaag (11 april 2013) in te trekken

Het verbod op open vuur werd ingesteld op 26 maart, vanwege het aanhoudende droge weer. De paasvuren in de regio konden daardoor niet doorgaan.

Het betekent dat hierdoor de regels op basis van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening weer van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat voor het verbranden van (snoei)hout en oogstafval een ontheffing dient te worden gevraagd bij de afdeling Publiekscentrum van de gemeente. Het intrekken van het verbod betekent ook dat het rookverbod in natuurgebieden niet langer meer van kracht is.

Zaterdag 13 april om 19.30 zal de paasbult in Fochteloo ontstoken worden. . Het in de brand steken van de paasvuren mag tot 1 mei 2013.