APPELSCHA – Op paas-zondag zijn in samenwerking met de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), Staatsbosbeheer en de Politie controles uitgevoerd. Dit in het kader van het project natuurhandhaving in het Nationaal Park Drents Friese Wold. De controles waren gericht op natuurgebieden waar honden niet toegestaan zijn en gebieden waar de honden aangelijnd moeten zijn. Op de Schaepedobbe, Canadameer en de Kale Duinen werden zes hondenbezitters bekeurd.

[b]Doel controles[/b]
De controles zijn gericht op bescherming van de natuur en behoud van recreatiemogelijkheden. De controles worden uitgevoerd door partners van de toezichtkring natuurhandhaving. De toezichtkring natuurhandhaving is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. Ze houden toezicht op de naleving van groene wetten. Naast de politie gaat het om Staatsbosbeheer, FUMO, provincie Drenthe, Natuurmomenten en It Fryske Gea.

[b]Nationaal Park Drents-Friese Wold[/b]
Het Drents-Friese Wold is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland. Het beslaat zo’n 6.000 hectare aan bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. In 2000 werd het gebied aangewezen als Nationaal Park. In het komende seizoen zullen nog regelmatig controles gehouden worden.