Dinsdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur is door de politie Frysl?n, samen met de provincie, een afvaltransportcontrole gehouden in de politie districten Sneek, Drachten en Midden Frysl?n. In totaal zijn 10 voertuigen gecontroleerd: vijfmaal afval, eenmaal mest en viermaal overig. Er werden drie overtredingen geconstateerd. Tweemaal ontbak het eurovignet en eenmaal voor het vervoer van destructiemateriaal zonder afdekking.