Tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 10.30 uur zijn negen ruiten vernield van het Lauwerscollege aan de Langelaan te Surhuisterveen. De ruiten hebben verschillende afmetingen en zijn met stoeptegels of klinkers ingeslagen. Ook de ruit van de toegangsdeur aan de voorzijde is met een zwerfkei bewerkt. De schade wordt voorlopig geraamd op ongeveer E 3.000,–. Er is aangifte gedaan door een 56-jarige inwoner van Surhuisterveen.

Van een school aan De Veenscheiding te Echtenerbrug is een ruit vernield. Ook hier ten gevolge van vuurwerk. Er is nog geen aangifte van gedaan.

Tussen vrijdag 16.00 uur en zaterdag 11.00 uur zijn er twee ruiten van de lerarenkamer van de Casimir school aan de Gerrit Bleekerstraat te Kollum vernield. Ook hier zijn de ruiten vermoedelijk met stenen vernield. De geschatte schade bedraagt E 250,00. Een 56-jarige inwoonster van Surhuisterveen deed aangifte.

Van de Reinboge aan de Skoalstrjitte te Twijzelerheide is het dak van de fietsenstalling vernield. Waarschijnlijk is op vrijdag rond 15.00 uur door vuurwerk vernield. Omwonenden hoorden rond dat tijdstip een enorme knal. Ook is de regenpijp van de fietsenstalling vernield. De schade wordt op E 200,00 geschat. Een 50-jarige inwoner van Twijzelerheide deed aangifte van vernieling.