De ambulancezorg in de provincie Frysl?n en Drenthe krijgt van de pati?nten gemiddeld een 8,2. Ze zijn vrijwel allemaal bijzonder tevreden over de manier waarop het ambulancepersoneel met hen omgaat, maar ook over de manier waarop de Meldkamer Ambulancezorg in beide provincies functioneert. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar patiënttevredenheid in de ambulancezorg dat tussen half januari en half februari in Drenthe en Frysl?n is gehouden. De waarderingscijfers in de verschillende onderdelen van het onderzoek varieerden tussen 7,75 en 8,75.

De zeer hoge scores betekent niet dat er geen verbeterpunten worden aangegeven door de ondervraagde pati?nten. Pati?nten willen graag beter ge?nformeerd worden over de wachttijd die er ligt tussen het bellen van de ambulance en de aankomst. Dit geldt vooral wanneer pati?nten na een behandeling in het ziekenhuis moeten wachten op vervoer terug. Ook voor de brancards wordt aandacht gevraagd. E?n op de vijf pati?nten heeft hier commentaar op. Inmiddels is in beide ambulanceregio’s al een vervangingstraject voor brancards in gang gezet. Ook de vering van de ambulances kan beter, constateren diverse pati?nten, die zich overigens ook ergeren aan de vele obstakels en verkeersdrempels waar ze soms over vervoerd moeten worden.

Opvallend is dat de uitkomsten van het onderzoek in de regio’s Frysl?n en Drenthe vrijwel identiek zijn.

Het onderzoek naar de pati?nttevredenheid is uitgevoerd in opdracht van de RAV Frysl?n, waarin vier Friese ambulancediensten samenwerken, de Meldkamer Ambulancezorg Fryslan en UMCG ambulancezorg, regio Drenthe. Het is voor her eerst dat er in het Noorden honderden pati?nten zijn bevraagd over hun ervaringen met de ambulancezorg. Bij het opstellen van het onderzoek en de beoordeling van de resultaten is door de opdrachtgevers nauw samengewerkt met de overkoepelende pati?ntenorganisaties in Drenthe en Frysl?n.