De komende drie weken kunnen bezoekers van de website van de politie, [url=http://www.politie.nl]www.politie.nl[/url], meedoen aan een online enquête. De uitkomsten van dit onderzoek wil de politie gebruiken om de site te verbeteren.

Naast vragen over de verwachtingen bij de website van de politie wordt tevens de mening van de bezoeker gepeild over de inhoud en kwaliteit van de geboden informatie. Het invullen van de digitale enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag. Bij het verlaten van de website verschijnt de enquête automatisch, ook is het mogelijk om via een link op de voorpagina in de vragenlijst terecht te komen.

De website van de politie, die maandelijks ongeveer een half miljoen bezoekers trekt, bestaat in de huidige vorm ruim twee jaar. Naast nieuws uit de verschillende politiekorpsen kan de bezoeker er terecht voor bijvoorbeeld contactgegevens van het meest nabijgelegen politiebureau, achtergrondinformatie over het politiewerk, het online invullen van een aangifte of het nalezen van actuele opsporingsberichten.