Woensdag is tussen 14.30 uur en 16.00 uur een verkeerscontrole uitgevoerd aan de Foarwurker Wei. Al het verkeer vanaf Frieschepalen is in de 30 kilometerzone op snelheid gecontroleerd. In totaal zijn zeventien bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die de snelheid overschreden. Van de bekeurden kwam de helft uit Bakkeveen en de overigen uit de gemeente Opsterland. Een aantal automobilisten waren ontstemd over hun bekeuring, maar na een toelichting werd er veelal wel begrip voor de controle getoond.