In de beide Stellingwerfse gemeenten is vier weken lang extra gecontroleerd op landbouwverkeer. Gebleken is dat de landbouwers en loonbedrijven de zaken goed voor elkaar hebben, want er werden slechts vijf bekeuringen uitgedeeld. Eén maal voor een combinatie die 21.70 meter lang was, terwijl dat maximaal 18 meter mag zijn, twee keer voor het niet voeren van een afgeknotte driehoek en eveneens twee keer voor het voeren van onjuiste verlichting.