FRYSLAN – De afgelopen drie weken hebben zich opnieuw 5345 mensen aangemeld voor Burgernet. Op donderdag 20 oktober 2011 sloten weer 4 Friese gemeenten zich bij Burgernet aan. Tot nu toe komen de meeste aanmeldingen, 2205, uit de gemeente Smallingerland, maar ook in de andere drie gemeenten meldden veel inwoners zich aan. In Ooststellingwerf meldden 1011 inwoners zich aan. In Franekeradeel 1196 en in Harlingen 933. Aanmelden kan nog steeds via www.burgernet.nl

Wat is Burgernet?
Nadat een Burgernetactie door de centralist van de politiemeldkamer is gestart, krijgen deelnemers van Burgernet een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Zo wordt gezamenlijk de kans dat een vermist kind wordt opgespoord of dat een verdachte wordt gepakt vergroot.

Burgernet werkt
Burgernet is sinds november 2008 actief in Fryslân. Inmiddels doen 22 Friese gemeenten mee. Komend voorjaar sluiten Vlieland en Opsterland ook nog aan. Burgernet telt in Fryslân bijna 40.000 deelnemers. Na drie jaar zijn er zo’n 500 Burgernetacties geweest, waarbij tientallen verdachten zijn opgepakt en verscheidene vermiste kinderen of ouderen zijn teruggevonden.